S. Gabriela (Helena) Sporniak

S. Gabriela (Helena) Sporniak

T. Juszkiewicz