Władysława Grobelna (101 lat)

Władysława Grobelna (101 lat)

T. Juszkiewicz